Integritetspolicy 

Policy för hantering och lagring av personuppgifter. 

 

Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) förtydligar vi hur dina personuppgifter hanteras och vilken information vi tar del av från dig.

GDPR är EU:s nya allmänna dataskyddsförordning som träder i kraft 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att alla EU-länder ska ha samma dataskyddslagar samt att ge medborgare mer kontroll över hur och när deras uppgifter används.
GDPR är en EU-förordning men den omfattar alla företag som marknadsför varor eller tjänster till EU-medborgare, oavsett vilket land företaget verkar i.

Hundhälsan i Kungsbacka samlar in och lagrar namn, telefonnummer och adress med ett enda syfte, att kunna uppfylla avtal med kund och för kundkontakt. Daganteckningar/journalföring upprättas för att säkra relevant behandling. Uppgifterna sparas i maximalt två år efter senaste kundrelation.

Personuppgifter kommer inte att användas för marknadsföring, ges ut till obehöriga eller ges/säljas vidare till andra företag eller personer. Hundhälsan i Kungsbacka är skyldig att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. 

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Hundhälsan i Kungsbacka. Endast du själv har rätt att begära ett registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns registrerad om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till: 

Ansvarig för hantering av personuppgifter:
Hundhälsan i Kungsbacka
Susanne Håkansson
Ölmanäs Ringväg 336
439 52 Åsa